SOLIGUALDAD_METAS_INTRO_IMG_ALT

Sistema de Gestió del Pla d'Igualtat

La filosofia de Lant Advocats és l'eficiència, per això hem desenvolupat una plataforma informàtica específica per a la confecció i gestió del pla d'igualtat amb la finalitat d'automatitzar al màxim els procediments i centralitzar la informació en un sol punt de fàcil accés.

Facilita molt la realització del pla el pre-confeccionar tots els documents possibles a partir d'una càrrega de dades.
El Pla d'Igualtat per empreses ho elabora combinant elements existents de la plataforma (accions, diagnòstic, auditoria de retribucions, etc.) amb la càrrega manual de documents que confeccionarem a partir de la informació captada.
Un cop finalitzat el pla és l'eina perfecta per al seguiment de les accions i gestionar les reunions de la comissió d'igualtat.

El sistema ofereix les següents funcionalitats

  • Registre de retribucions, confeccionat a partir d'una càrrega de dades Excel.
  • Informe automàtic de bretxes. Auditoria de retribucions.
  • Gestió de la comissió negociadora (nomenaments, actes, etc.)
  • Conté tots els elements de diagnòstic i l'informe complet.
  • Accions del Pla d'Igualtat, fitxa individual amb descripció i full de seguiment.
  • Pla d'Igualtat, que incorpora automàticament els elements anteriors.
  • Full estadístic del pla per a la seva inscripció.
  • Sistema per fer enquestes anònimes.
  • Mòdul de formació.