Responsabilidad penal de la empresa: ¿cuál es el riesgo?

Sistema de Canal de Denúncies

Lant Advocats ha desenvolupat una plataforma informàtica pròpia que permet gestionar les denúncies rebudes i que facilitarà a la seva entitat un mitjà eficient per a la seva gestió d'acord amb les exigències de la Llei de protecció del denunciant. No requereix cap integració, ja que s'hi accedeix des de qualsevol dispositiu amb connexió a Internet.

Tota la gestió del canal en una sola aplicació

És la manera més pràctica de gestionar el canal de denúcies, sense papers, sempre al dia, sempre accessible, amb plena traçabilitat.

GESTIÓ DEL CANAL DE DENúNCIeS

El sistema ofereix les següents funcionalitats

Contacta per a més informació
crossmenu