Protecció de dades personals

Una dada personal és qualsevol dada que permeti, sense esforços desproporcionats, determinar directament o indirectament la identitat d'una persona física. Tota organització o empresa tracta dades personals en les relacions de negoci o professionals i el seu tractament està regulat per llei.

La Protecció de Dades Personals consisteix a protegir-les i tractar-les únicament per a les finalitats per a les quals els interessats ens les han facilitat, sense revelar-les a tercers sense autorització. A Lant Advocats, com a experts advocats de protecció de dades, sabem que aquesta protecció implica seguir certs protocols i aplicar les mesures de seguretat que, en funció de les dades que es tractin, marca la llei.

La Protecció de Dades Personals està regulada pel Reglament General de Protecció de Dades UE 2016/679, que és comú a tota la Unió Europea, i la LOPD-GDD 3/2018 que desenvolupa a Espanya aquells aspectes que el Reglament ha deixat a la regulació local.

Serà sempre un advocat qui us assessorarà i us proporcionarà una atenció personalitzada.

Solucions per a empreses per a la Llei de protecció de dades

Lant Advocats ofereix, des de l'any 2000, un servei altament especialitzat per adequar a tot tipus empreses i organitzacions a la legislació de protecció de dades. Laspecte clau és oferir una solució eficient i ajustada a cada necessitat. Com ho fem? Amb un equip d'advocats experts: serà sempre un advocat qui us assessorarà i us proporcionarà una atenció personalitzada. Amb eines informàtiques pròpies. Hem desenvolupat una plataforma específica que:

Per a autònoms i microempreses

Hem preconfigurat la nostra aplicació per a cada sector d'activitat de manera que en molt poc temps permet una adequació completa ia un cost molt assequible.

Per a petites empreses

Adeqüem el servei a les necessitats i complexitat real de cada empresa i, quan una visita física suposa un cost innecessari, realitzem adequacions a distància per optimitzar els recursos i costos de l'adequació. Les realitza sempre un advocat mitjançant entrevistes telefòniques o via Skype on personalitza la nostra aplicació i proporciona un assessorament complet.

Per a mitjanes i grans empreses

Donem solucions presencials i personalitzades per a tota mena d'empreses i organitzacions. Personalitzem la nostra aplicació a qualsevol necessitat de tractament de dades convertint-la en una eina potent que permet crear perfils d'usuaris, operar en 5 idiomes i que inclou un mòdul específic per al Delegat de Protecció de Dades.

Servei complet d'externalització

Delegat de Protecció de Dades

Per a aquelles organitzacions o empreses que, per llei o conveniència, han de nomenar un delegat de protecció de dades, Lant Advocats ofereix un servei complet d'externalització que, d'acord amb els nostres principis d'eficiència, adaptem a qualsevol requeriment.

Els nostres serveis van des del nomenament i formació del delegat intern a l'assumpció completa de les obligacions del DPO com a delegat extern, cobrint qualsevol que sigui la necessitat dels nostres clients.

Tota la documentació generada (informes, actes, auditories, etc.) queda arxivada i registrada al Mòdul DPO de la plataforma Lant, generant una completa traçabilitat de cada tasca.

Assegurança de protecció de dades

Lant Advocats té un acord amb la companyia AIG mitjançant el qual assegurem contra sancions de protecció de dades a les petites i mitges empreses que adeqüem. Aquesta assegurança s'aplica automàticament a empreses de menys de 2 milions d'euros de facturació. Per a empreses grans disposem d'un quotepad específic per oferir solucions individualitzades.

Contacta'ns

Pots trucar-nos al telèfon 900 494 815 o bé enviar-nos un correu a info@lant-abogados.com o emplenar el següent formulari:
crossmenu