Tornar

Els nous drets dels ciutadans

27-06-2017
Els nous drets dels ciutadans

L'aplicació del nou Reglament de Protecció de Dades suposarà nous drets per als ciutadans. A més dels drets d'Accés, Rectificació, Cancel·lació i Oposició (drets ARCO), que ens proporcionava la LOPD, s'introdueixen els drets de Limitació, Portabilitat i Oblit.
El dret de Supressió, més conegut com a dret a l'Oblit, es legisla arran de diverses sentències en les quals es reconeix al ciutadà el seu dret a no aparèixer com a resultat de cerques en Internet lligat a certes notícies o esdeveniments que, en l'actualitat, no tenen rellevància. El nou reglament legisla aquest nou dret pel qual les empreses que donin accés públic a continguts o les que facilitin l'accés, hauran d'oferir, de forma accessible i clara, la seva sol·licitud i suprimir les dades sense una dilació indeguda sempre que, amb l'exercici d'aquest dret, no es limiti el dret a la informació, es contradigui amb una obligació legal o vagi en contra de raons d'interès públic (estadístics, recerca, salut, etc.).
La Portabilitat, pensat principalment per als grans operadors de serveis (telefonia, gas, electricitat, etc.), consisteix en el dret al fet que les nostres dades siguin, a la nostra sol·licitud, transferides a una altra empresa. Aquest dret s'estableix per afavorir la competència entre operadors del mercat i evitar que posin restriccions davant el nostre desig de canviar de proveïdor del servei.
La Limitació de Tractament és un dret pel qual l'interessat pot sol·licitar que es limiti l'ús de les seves dades a una finalitat específica. No sol·licita que se suprimeixin o cancel·lin, sinó que es limiti el seu ús a unes finalitats determinades.
D'altra banda, per donar resposta als drets dels ciutadans, el nou reglament de protecció de dades, unifica els terminis per a tots els drets en un mes des de la seva sol·licitud i suprimeix el termini de 10 dies per donar una resposta sobre la pertinència d'atendre el dret d'accés. També estableix que l'exercici dels drets no pot suposar un esforç desproporcionat per al responsable del tractament podent negar-se si ho acredita.

Noticies relacionades

21-04-2020

Com redactar els avisos legals de la meva web

La credibilitat i la confiança són fonamentals en el món online i una pàgina web que no garanteixi els drets dels seus usuaris no les genera. Per això, és molt important parar atenció als aspectes legals de la pàgina web, sobretot si es realitza comerç online.
Detallem a continuació quines són les normes i els requisits.

12-12-2019

NOVA GUIA SOBRE COOKIES DE L'AGÈNCIA DE PROTECCIÓ DE DADES

El passat 8 de novembre la Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) va presentar la primera guia a Europa elaborada conjuntament entre l'autoritat de protecció de dades i els representants de la indústria (associacions ADIGITAL, Anunciants, AUTOCONTROL i IAB Spain) sobre l'ús de cookies adaptada a la nova normativa.