Sistema de Gestió de Compliance

Sistema de Gestió de Compliance

Tota la gestió de compliance en una sola aplicació.

Lant Advocats ha desenvolupat una plataforma informàtica pròpia per gestionar el Programa de Compliment que permetrà a la seva empresa gestionar el model de compliment de forma eficient. No requereix cap integració, ja que s’accedeix des de qualsevol dispositiu amb connexió a Internet.

Sistema de Gestió de Compliance
És la forma més pràctica de gestionar el model de compliment, sense papers, sempre al dia, amb plena traçabilitat i, a més, és homologable per la norma UNE 19601.

El sistema ofereix les següents funcionalitats

 • Crea traçabilitat de totes les accions.
 • Permet enviar enllaços de documents per a la seva acceptació on-line per part dels empleats.
 • Inclou un mapa de riscos dinàmic que calcula el nivell de risc de cada delicte en funció de la seva probabilitat i el seu impacte i els associa a les mesures preventives implantades.
 • Incorpora un sistema de gestió d'incidències de compliance.
 • Es poden crear usuaris amb accés limitat a determinades funcionalitats.
 • Disposa d'un mòdul de formació amb test i registre de realització.
 • A part, en el sistema trobarà sempre actualitzat:
  • El Model d'Organització.
  • El Codi de Conducta.
  • El llibre d'actes del comitè de Compliment.
  • Les normatives i reglaments de prevenció amb el seu registre d'aprovacions.
  • La documentació actualitzada dels empleats: comprovants de formació, justificants de recepció del codi, etc.