Tornar

NOVA LLEI DE SECRETS EMPRESARIALS

04-03-2019
NOVA LLEI DE SECRETS EMPRESARIALS

Des del passat 20 de febrer les empreses disposen d'una nova eina per a defensar el seu know-how. Encara que amb un any de retard, s'ha aprovat la transposició de la directiva europea sobre Secrets Empresarials.

Malgrat que els actius immaterials constitueixen, de fet, el principal valor de moltes empreses, fins ara, l'única via que hi havia per a protegir-los era la penal o les lleis de la competència. Ambdues, especialment la penal, bastant complicades i poc pràctiques.

La nova llei dota a les empreses d'un mecanisme més eficaç. Defineix amb més claredat què és un secret empresarial i el diferencia d'aquells coneixements que adquireix per experiència l'empleat en l'exercici del seu treball. També descriu quan s'adquireix lícitament i quan no un secret empresarial i en quins casos la seva revelació és lícita.

D'altra banda, defineix com els secrets empresarials poden ser objecte de transmissió, de cotitularitat i objecte de llicència, amb o sense transmissió de titularitat.

En cas de violació d'un secret d'empresa, la llei contempla diverses accions civils que van des de la declaració de violació fins a la indemnització per danys i perjudicis, passant per la prohibició de fabricar o l'aprehensió de mercaderies infractores, entre d’altres. Aquestes accions poden ser fins i tot empreses contra un tercer que hagi adquirit el material robat de bona fe.

La llei estableix així mateix els criteris per al càlcul dels danys i perjudicis per a la reclamació d'indemnitzacions i estableix en tres anys el termini per a la prescripció de les accions de defensa dels secrets empresarials.

Finalment, ressaltar que la nova llei permet la sol·licitud de mesures cautelars i garanteix de forma expressa el manteniment del secret durant la fase processal.

Noticies relacionades

03-01-2017

El que sap el nostre mòbil. Com protegir la nostra privacitat

El nostre mòbil sap més de nosaltres que nosaltres mateixos, simplement perquè té més memòria i capacitat d'interrelacionar dades. Emmagatzema una quantitat enorme d'informació nostra i de les nostres activitats. És molt important conèixer com protegir la nostra privacitat i les nostres dades personals.

05-10-2020

NOVA LLEI DE TREBALL A DISTÀNCIA

El passat 29 de setembre va entrar en vigor la nova Llei de Treball a Distància (teletreball) que obliga a totes les empreses que utilitzin aquest sistema a signar un acord amb els treballadors d'aquesta modalitat de treball.

24-07-2018

L'APROVACIÓ EXPRESSA PER A ENVIAMENTS COMERCIALS

Des del punt de vista dels ciutadans, un dels aspectes més destacats del nou Reglament de Protecció de Dades és la necessitat, que imposa als responsables de tractar les seves dades, de tenir la seva aprovació expressa i demostrable per utilitzar-los per a finalitats diferents a aquelles per les quals van ser obtinguts. Per contra, aquest aspecte suposa una exigència important per a les empreses, que hauran de recaptar els consentiments necessaris.