Aquest web utilitza cookies tècniques, de personalització i d'anàlisi pròpies, per facilitar-li la navegació, analitzar estadístiques de l'ús del web Més informació

Rebutjar Acceptar
Tornar

MODIFICACIÓ DEL CATÀLEG DE DELICTES APLICABLES A LES PERSONES JURÍDIQUES

02-04-2019
MODIFICACIÓ DEL CATÀLEG DE DELICTES APLICABLES A LES PERSONES JURÍDIQUES

El passat 20 de febrer es va publicar la reforma del Codi Penal per adaptar-lo a les directives i directrius europees en matèria d'abús de mercat, lluita contra el frau, falsificació de moneda, lluita contra el terrorisme, tràfic d'òrgans i corrupció. Aquesta adaptació suposa modificar el catàleg de delictes aplicable a les persones jurídiques.

En concret s'afegeix el delicte de malversació i es modifiquen els de tràfic d'òrgans; mercat i consumidors; corrupció en els negocis; hisenda pública i seguretat social; falsificació de moneda, targetes de crèdit i efectes timbrats; terrorisme; i tràfic d'òrgans.

Les modificacions que més impacte poden tenir en el mapa de riscos de l'Empresa són:

Delicte de malversació:

  • Amplia l'aplicació a qualsevol persona a qui s'hagi assignat i que estigui exercint una funció de servei públic que consisteixi en la gestió d'interessos financers de la Unió Europea, o en prendre decisions sobre aquests interessos, i a les persones jurídiques quan siguin responsables.
  • Aplicable a aquelles empreses que gestionin fons públics, de titularitat pública o semi-pública o aquelles que rebin subvencions públiques.

Delictes relatius al mercat i als consumidors:

  • Els fa extensius als instruments financers i els contractes de comptat sobre matèries primeres.
  • Inclou la utilització d'informació privilegiada.
  • Introdueix l’ús de tecnologies de la informació per a la difusió de rumors o notícies falses que alterin el mercat.

Corrupció en els negocis:

  • inclou l'oferiment o promesa. No cal consumar, la temptativa és tanmateix punible.
  • Contra la Hisenda Pública i contra la Seguretat Social:
  • Inclou l'elusió de pagaments deguts i el gaudir il·legalment de beneficis obtinguts de forma legal.
  • Inclou a la Unió Europea quant a falsificació d'informació per obtenir subvencions.

Suborn:

  • Amplia l'aplicació als jurats i àrbitres internacionals.

També s'han introduït modificacions respecte als delictes de falsificació de moneda, targetes de crèdit i efectes timbrats i el tràfic d'òrgans que, excepte empreses amb activitats molt específiques, difícilment alteraran el seu mapa de riscos.

Noticies relacionades

19-12-2018

NOVA LOPD 2018

Transcorreguts sis mesos des que va començar a aplicar-se el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD), el passat 7 de desembre va entrar en vigor la nova Llei orgànica 3/2018 de Protecció de Dades i de Garantia dels Drets Digitals, de 5 de desembre.

27-06-2017

Els nous drets dels ciutadans

L'aplicació del nou Reglament de Protecció de Dades suposarà nous drets per als ciutadans. A més dels drets d'Accés, Rectificació, Cancel·lació i Oposició (drets ARCO), que ens proporcionava la LOPD, s'introdueixen els drets de Limitació, Portabilitat i Oblit.
30-01-2020

SISTEMA DE GESTIÓ DE COMPLIANCE

Tota la gestió de compliance en una sola aplicació

Lant Advocats ha desenvolupat una plataforma informàtica pròpia per gestionar els Programes de Compliment Normatiu. No requereix cap integració, ja que és accessible a través d'Internet des de qualsevol dispositiu.