Tornar

Les línies ètiques, part fonamental dels programes de compliment normatiu

08-09-2016
Les línies ètiques, part fonamental dels programes de compliment normatiu

Un dels requisits que exigeix el Codi Penal als Programes de Compliment Normatiu és que estableixin en l'empresa l'obligatorietat d'informar de les infraccions legals de les que es tingui coneixement. Òbviament, i més tractant-se d'informacions potencialment sensibles, no és possible imposar aquesta obligació sense facilitar als empleats els canals adequats per fer-ho.

Els principals requisits que ha de tenir un canal d'informació i denúncies són, d'una banda, la garantia confidencialitat de l'empleat que els utilitzi i, per un altre, el principi de no represàlies per la seva utilització.

Si no existeixen aquests canals, o aquests no garanteixen els dos principis bàsics, els empleats al·legaran falta de garanties i podrien eludir, amb aquest pretext, el seu deure d’informar. L'empresa incompliria en conseqüència un dels requisits que li permetrien que el seu Programa de Compliment Normatiu li eximís de responsabilitat penal.

Actualment la forma més senzilla és la d'habilitar un compte de correu electrònic on qualsevol empleat pugui enviar les seves informacions o denúncies.

El dubte sorgeix quan es planteja com fer-ho. Un compte intern de l'empresa pot generar susceptibilitats en quant qui serà el receptor del missatge i pot, per als empleats més susceptibles, generar els suficients dubtes per provocar que no sigui utilitzat.

Per això la forma més eficaç d'implementar una línia ètica és externalitzar-la, preferentment a un despatx d'advocats, signant un contracte que reguli el seu funcionament i la confidencialitat de les informacions rebudes. La pròpia Fiscalia General de l'Estat, en la seva circular 1/2016, recomana externalitzar aquest servei afirmant que  seran “… més utilitzats i efectius quan són gestionats per una empresa externa, que pot garantir majors nivells d'independència i confidencialitat.”

Hi ha un efecte addicional que es produeix quan la línia ètica s'externalitza, s'evita que sigui utilitzada indegudament o de mala fe. L'empleat sap que igual que el despatx d'advocats garanteix la confidencialitat, tractarà i donarà curs a les informacions i denúncies rebudes amb igual rigor.

Noticies relacionades

10-02-2016

Retorn al futur (Transferència de dades personals entre EEE i els EUA)

La transferència internacional de dades personals entre Europa i EUA sembla que se solucionarà en breu, gràcies a la ràpida reacció entre les autoritats europees i nord-americanes, que han arribat a un acord per substituir a l'Acord Safe Harbor que permetia la transferència de dades personals als EUA i que havia estat anul·lat pels Tribunals Europeus.
30-01-2020

SISTEMA DE GESTIÓ DE COMPLIANCE

Tota la gestió de compliance en una sola aplicació

Lant Advocats ha desenvolupat una plataforma informàtica pròpia per gestionar els Programes de Compliment Normatiu. No requereix cap integració, ja que és accessible a través d'Internet des de qualsevol dispositiu.