Tornar

INFORME DE L'AEPD SOBRE EL TRACTAMENT DE DADES EN RELACIÓ AMB EL COVID-19

24-03-2020
INFORME DE L'AEPD SOBRE EL TRACTAMENT DE DADES EN RELACIÓ AMB EL COVID-19
L'Agència espanyola de protecció de dades ha emès un informe en el qual, davant la gravetat de la pandèmia de l'COVID-19, i considerant el nou RGPD, no vigent llavors, revisa el criteri de l'0608/2009 en relació amb la Grip A .

En aquest sentit, afirma que "La protecció de dades no hauria d'utilitzar per obstaculitzar o limitar l'efectivitat de les mesures que adoptin les autoritats, especialment les sanitàries, en la lluita contra la pandèmia".

L'agència en el seu informe recull que "l’RGPD reconeix explícitament en el seu Considerant 46 com a base jurídica per al tractament lícit de dades personals en casos excepcionals, com el control d'epidèmies i la seva propagació."

Així mateix, l'informe detalla les excepcions recollides en l'article 9.2 dl RGPD entre les quals destaca el compliment d'obligacions en l'àmbit del dret laboral i de la seguretat i protecció social. Concretament recorda que "correspon a cada treballador vetllar per la seva pròpia seguretat i salut en el treball i per la d'aquelles persones a les quals pugui afectar la seva activitat professional a causa dels seus actes i omissions en el treball.” Això suposa que el personal haurà d'informar al seu cap en cas de sospita de contacte amb el virus, per tal de salvaguardar, a més de la seva pròpia salut, la dels altres treballadors de centre de treball perquè es puguin adoptar les mesures oportunes.

Prima doncs la defensa de la salut pública davant aquesta situació que emergència que els drets de l'interessat en el que fa referència a el diagnòstic o símptomes de contagi de virus.

Veure l'informe: https://www.aepd.es/es/documento/2020-0017.pdf

Noticies relacionades

23-11-2015

El que la dada es va endur (Les Transferències Internacionals de dades personals)

Un incompliment molt comú per part de les empresa en relació a la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal, és la utilització de serveis d'allotjament, Cloud, enviament massiu de correus electrònics comercials..., per mitjà d'empreses radicades fora d'Europa, especialment als Estats Units, sense complir amb les exigències per realitzar transferències internacionals de dades personals.
10-02-2016

Retorn al futur (Transferència de dades personals entre EEE i els EUA)

La transferència internacional de dades personals entre Europa i EUA sembla que se solucionarà en breu, gràcies a la ràpida reacció entre les autoritats europees i nord-americanes, que han arribat a un acord per substituir a l'Acord Safe Harbor que permetia la transferència de dades personals als EUA i que havia estat anul·lat pels Tribunals Europeus.