Tornar

El comerç electrònic. Com regular les condicions de contractació

03-01-2017
El comerç electrònic. Com regular les condicions de contractació

Una tenda online està regulada principalment per tres lleis. Quant a pàgina web accessible al públic està subjecta a la Llei de Serveis de la Societat de la Informació. Respecte a l'intercanvi de dades personals que es pugui produir queda regulada per la Llei Orgànica de Protecció de Dades Personals. Finalment, centrant-nos en la pròpia activitat de la venda online, està regulada per la Llei de Defensa dels Consumidors i Usuaris (RDL 1/2007) que va ser actualitzada l'any 2015.

Aquesta última Llei estableix amb detall la informació que ha de facilitar-se als consumidors abans que efectuïn la compra, sobre quins són els seus drets i quin contingut ha de tenir el contracte de venda.

La forma correcta de fer-ho és redactar unes Condicions de Contractació, que incloguin tots els punts que exigeix la llei, i col·locar-les en un enllaç que permeti la seva descàrrega al costat d'una casella d'aprovació abans de que es procedeixi a confirmar la compra.

En aquest document han de quedar reflectides totes les condicions de la venda tals com la inclusió de l'IVA o les despeses de transport en el preu, la garantia dels productes, la política de devolucions, l'àmbit de la venda, el procés de compra, les formes de pagament, el dret de desistiment, la delimitació de responsabilitats, etc.

Quant millor redactades estiguin i menys buits hi hagi, menys problemes tindrem en el cas que es produeixi una incidència en la venda. És important ser precís i establir amb claredat de qui són les diferents responsabilitats al llarg del cicle de venda fins al lliurament i en quin moment es produeix el canvi de titularitat dels béns.

Finalment esmentar que està totalment desaconsellat copiar un contracte d'una altra pàgina web i no només perquè és il·legal vulnerar la propietat intel·lectual. Encara que en una lectura del text copiat ens pugui semblar que és correcte i que podem adaptar-ho, les condicions legalment exigibles varien segons els productes que es venen i són moltes les variables que poden canviar. Millor encarregui-li-ho al seu advocat.

Noticies relacionades

02-04-2019

MODIFICACIÓ DEL CATÀLEG DE DELICTES APLICABLES A LES PERSONES JURÍDIQUES

El passat 20 de febrer es va publicar la reforma del Codi Penal per adaptar-lo a les directives i directrius europees en matèria d'abús de mercat, lluita contra el frau, falsificació de moneda, lluita contra el terrorisme, tràfic d'òrgans i corrupció. Aquesta adaptació suposa modificar el catàleg de delictes aplicable a les persones jurídiques.

23-12-2016

La reputació empresarial i els programes de compliment normatiu

El dany a la reputació de l'empresa que ocasiona una investigació penal pot ser enorme independentment del resultat de la mateixa. Al contrari del que estableix la Llei passem a ser presumptes culpables. Per això la importància d'implantar Programes de Compliment Normatiu més enllà de l'exigència legal.