Advocats Lant solucions en protecció de dades

El nostre equip

  • Lant Advocats ofereix desde l’any 2000 serveis jurídics a empreses, i són pioners en el dret de noves tecnologies i en protecció de dades personals.
  • L’equip de Lant Advocats combina l’especialització d’un sòlid equip d’advocats amb l’experiència en la gestió empresarial.
  • Aquest enfocament fa que ens caracteritzem per buscar sempre solucions eficients adequades a les necessitats de cada empresa sense ocasionar costos ni treball innecessari.
  • Per això hem desenvolupat aplicacions informàtiques pròpies que ajuden elsnostres clients a estar permanentment actualitzats i a aplicar la legislació de manera senzilla mitjançant solucions tecnològiques avançades.
  • Donem solucions òptimes per a tota mena d’empreses i organitzacions, d’autònoms a grans multinacionals.
  • Oferim a tots els nostres clients una atenció personalitzada i una agilitat de resposta que, tot i tenir milers de clients, fa que cadascun se senti com si fos el nostre únic client.
  • Lant Advocats té un compromís ètic inequívoc. L’actuació d’acord amb la legalitat i el comportament íntegreen tots els àmbits són sempre una prioritat.
L'equip de Lant Advocats combina l'especialització d'un sòlid equip d'advocats amb l'experiència en la gestió empresarial.
EMPRESA_METAS_IMG03_ALT