Les línies ètiques, part fonamental dels programes de compliment normatiu

Un dels requisits que exigeix el Codi Penal als Programes de Compliment Normatiu és que estableixin en l'empresa l'obligatorietat d'informar de les infraccions legals de les que es tingui coneixement. Òbviament, i més tractant-se d'informacions potencialment sensibles, no és possible imposar aquesta obligació sense facilitar als empleats els canals adequats per fer-ho.

Els principals requisits que ha de tenir un canal d'informació i denúncies són, d'una banda, la garantia confidencialitat de l'empleat que els utilitzi i, per un altre, el principi de no represàlies per la seva utilització.

Si no existeixen aquests canals, o aquests no garanteixen els dos principis bàsics, els empleats al·legaran falta de garanties i podrien eludir, amb aquest pretext, el seu deure d’informar. L'empresa incompliria en conseqüència un dels requisits que li permetrien que el seu Programa de Compliment Normatiu li eximís de responsabilitat penal.

Actualment la forma més senzilla és la d'habilitar un compte de correu electrònic on qualsevol empleat pugui enviar les seves informacions o denúncies.

El dubte sorgeix quan es planteja com fer-ho. Un compte intern de l'empresa pot generar susceptibilitats en quant qui serà el receptor del missatge i pot, per als empleats més susceptibles, generar els suficients dubtes per provocar que no sigui utilitzat.

Per això la forma més eficaç d'implementar una línia ètica és externalitzar-la, preferentment a un despatx d'advocats, signant un contracte que reguli el seu funcionament i la confidencialitat de les informacions rebudes. La pròpia Fiscalia General de l'Estat, en la seva circular 1/2016, recomana externalitzar aquest servei afirmant que  seran “… més utilitzats i efectius quan són gestionats per una empresa externa, que pot garantir majors nivells d'independència i confidencialitat.”

Hi ha un efecte addicional que es produeix quan la línia ètica s'externalitza, s'evita que sigui utilitzada indegudament o de mala fe. L'empleat sap que igual que el despatx d'advocats garanteix la confidencialitat, tractarà i donarà curs a les informacions i denúncies rebudes amb igual rigor.Una part fonamental dels Programes de Compliment Normatiu és l'obligació d'informar, la qual cosa implica establir els canals que ho facilitin.

Últimes entrades

crossmenu