El comerç electrònic. Com regular les condicions de contractació

Una tenda online està regulada principalment per tres lleis. Quant a pàgina web accessible al públic està subjecta a la Llei de Serveis de la Societat de la Informació. Respecte a l'intercanvi de dades personals que es pugui produir queda regulada per la Llei Orgànica de Protecció de Dades Personals. Finalment, centrant-nos en la pròpia activitat de la venda online, està regulada per la Llei de Defensa dels Consumidors i Usuaris (RDL 1/2007) que va ser actualitzada l'any 2015.

Aquesta última Llei estableix amb detall la informació que ha de facilitar-se als consumidors abans que efectuïn la compra, sobre quins són els seus drets i quin contingut ha de tenir el contracte de venda.

La forma correcta de fer-ho és redactar unes Condicions de Contractació, que incloguin tots els punts que exigeix la llei, i col·locar-les en un enllaç que permeti la seva descàrrega al costat d'una casella d'aprovació abans de que es procedeixi a confirmar la compra.

En aquest document han de quedar reflectides totes les condicions de la venda tals com la inclusió de l'IVA o les despeses de transport en el preu, la garantia dels productes, la política de devolucions, l'àmbit de la venda, el procés de compra, les formes de pagament, el dret de desistiment, la delimitació de responsabilitats, etc.

Quant millor redactades estiguin i menys buits hi hagi, menys problemes tindrem en el cas que es produeixi una incidència en la venda. És important ser precís i establir amb claredat de qui són les diferents responsabilitats al llarg del cicle de venda fins al lliurament i en quin moment es produeix el canvi de titularitat dels béns.

Finalment esmentar que està totalment desaconsellat copiar un contracte d'una altra pàgina web i no només perquè és il·legal vulnerar la propietat intel·lectual. Encara que en una lectura del text copiat ens pugui semblar que és correcte i que podem adaptar-ho, les condicions legalment exigibles varien segons els productes que es venen i són moltes les variables que poden canviar. Millor encarregui-li-ho al seu advocat.

Cada vegada que es prem el botó de “comprar” es signa un contracte virtual. Si el seu negoci ven online ha de saber que el contingut d'aquest contracte està regulat per llei i que, com més complet i millor redactat, menys problemes tindrà en cas d'incidència.

Últimes entrades

crossmenu