CORONAVIRUS I PROTECCIÓ DE DADES

L'extensió del Coronavirus ha creat situacions en què es plantegen dubtes a les empreses de com actuar en relació amb la identitat dels possibles afectats.

En primer lloc, cal remarcar que estem parlant d'una malaltia i, per tant, d'una dada de salut que és una dada de caràcter especial segons el Reglament de Protecció de Dades (RGPD). Això implica que és una informació que no es pot difondre en relació amb una persona concreta llevat que disposem de la seva autorització expressa. A més, a falta d'instruccions concretes per a aquest cas, ens hem de guiar per l'informe 0608/2009 de l'Agència de Protecció de Dades en relació amb la Grip A que es reafirmava en aquest sentit.

Responem a continuació a algunes qüestions que se'ns han plantejat i que creiem que és important tenir en compte.

Té l'obligació el treballador de comunicar a l'empresa que està infectat pel coronavirus?

No, en tractar-se de dades sensibles (salut), el treballador no té l'obligació de comunicar-ho a l'empresa. D'acord amb l'esmentat informe 0608/2009 de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades s'haurà d'obtenir el consentiment exprés del treballador o, si escau, analitzar si la llei de prevenció de riscos laborals permet atorgar aquest tipus d'informació.

La Llei de Prevenció de Riscos Laborals indica que l'accés a la informació mèdica dels treballadors es limitarà al personal mèdic i a les autoritats sanitàries que duguin a terme la vigilància de la salut dels treballadors, sense que pugui facilitar-se a l'empresari o a altres persones sense consentiment exprés del treballador.

Com sabrà l'empresa si algun treballador està infectat pel coronavirus?

Segons el publicat en el procediment d'actuació davant casos d'infecció pel nou coronavirus publicada pel Ministeri de Sanitat i actualitzada a 27 de febrer de 2020, els centres sanitaris han de comunicar de manera urgent als serveis de salut pública de cada comunitat autònoma, que al seu torn ho han de notificar, de forma urgent al Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries (CCAES) del Ministeri de Sanitat i al Centre Nacional d'Epidemiologia (CNE) de l'ISCIII. Aquests seran els que hauran de contactar amb els centres de treball perquè es prenguin les mesures oportunes.

L'empresa no pot revelar la identitat de la persona afectada llevat que tingui el seu consentiment exprés per fer-ho.

Puc adoptar mesures preventives per a les visites que hagin d'accedir a les meves instal·lacions?

L'Agència Espanyola de Protecció de Dades no s'ha pronunciat al respecte, però entenem que prima la seguretat de les persones per sobre de la privacitat, pel que considerem que l'empresa pot fer signar una declaració responsable als visitants amb les preguntes claus per detectar si han estat en contacte amb la malaltia:

  • Si ha estat en zones de risc.
  • Si ha estat en contacte amb persones que hagin estat afectades pel coronavirus.
  • Si té símptomes (febre, tos o similars ....)

L'extensió del Coronavirus ha creat situacions en què es plantegen dubtes a les empreses de com actuar en relació amb la identitat dels possibles afectats.

Últimes entrades

crossmenu