Com redactar els avisos legals de la meva web

La credibilitat i la confiança són fonamentals en el món online i una pàgina web que no garanteixi els drets dels seus usuaris no les genera. Per això, és molt important parar atenció als aspectes legals de la pàgina web, sobretot si es realitza comerç online.

Aquestes són les normes i els seus requisits:

1. Llei de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSICE 34/2002)

Aspectes clau:

 • El titular de la web ha d'estar perfectament identificat amb totes les seves dades: Nom o raó social, NIF / CIF, adreça completa, les dades d'inscripció al Registre Mercantil si es tracta d'una societat i, si es requereix una autorització administrativa per a l'activitat o inscripció en un registre específic, incloure-ho.
 • La pàgina web ha d'oferir un canal de comunicació mitjançant el qual l'usuari es pugui posar en contacte amb el titular. Pot ser un formulari, un correu electrònic o un telèfon.
 • Aquesta informació la detallarem en uns Avisos Legals en els que inclourem també, per tutelar els nostres drets, les condicions d'ús de la web, la política de propietat intel·lectual dels continguts, l'exoneració de responsabilitats pel contingut d'altres webs a les quals s'enllaci i per a l'ús de la web per l'usuari, la jurisdicció en cas de disputa i la data d'actualització.
 • No està permès instal·lar cookies a l'ordinador de l'usuari sense la seva autorització amb excepció de les de sessió. Per obtenir aquesta autorització hem de, prèviament, informar-li sobre quines cookies anem a instal·lar-li i per a quina finalitat. La manera de fer-ho és utilitzant un avís de doble capa. La primera capa s'ha de mostrar quan un usuari accedeix per primera vegada a la pàgina web informant genèricament sobre les cookies a instal·lar i oferint com a opcions 3 enllaços:
"Més informació”: enllaça amb la segona capa on es descriuen de forma detallada.
"Acceptar”: que autoritza a la instal·lació de les cookies. No es poden instal·lar abans.
"Configurar”: on s'ha de permetre rebutjar la seva instal·lació o donar opció a seleccionar les que es volen instal·lar.

2. Reglament General de Protecció de Dades (UE 2016/679) i Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal i Garantia dels Drets Digitals (LOPD)

Aspectes clau:

S'ha d'informar als usuaris del tractament que donarem a les dades personals que ens facilitin, ja sigui en formularis o mitjançant correus electrònics.

Aquesta informació es facilita en una Política de Privacitat que ha de contenir:

 • Les dades del responsable i, si el té, del delegat de protecció de dades.
 • La finalitat del tractament, per exemple, contestar sol·licituds, donar-li d'alta com a usuari, gestionar les seves comandes, etc. S'ha de detallar per a cada origen de dades (formulari de contacte, de registre, etc.)
 • La legitimació que tenim per tractar les seves dades: el consentiment de l'usuari, el compliment del contracte de compra, etc.
 • El termini de conservació. Quant de temps anem a conservar les seves dades. Per exemple, segons sigui el cas: fi de la relació comercial, durant els terminis legalment previstos, etc.
 • Destinataris de les dades. Si anem a cedir les dades a tercers cal detallar-ho, si no, també cal dir-ho. Exemple: Les seves dades són confidencials i no se cediran a tercers, llevat que hi hagi obligació legal.
 • Els drets en relació amb les seves dades personals. Quins són els drets dels titulars i com poden exercir-los, per exemple: Mitjançant un escrit dirigit al responsable a la seva adreça postal o electrònica (indicades en l'apartat del responsable), especificant el dret que es vol exercir i respecte a quines dades personals.
 • L'autoritat de control a la qual poden reclamar (normalment l'Agència de Protecció de Dades).
 • Convé també recordar a l'usuari la importància de que les seves dades estiguin actualitzades i siguin veraces.

Com la informació de la Política de Privacitat normalment es col·loca en un enllaç i és massa extensa, la normativa exigeix ??que en els formularis on captem dades, a part de posar un enllaç al document general, resumim breument de manera clara, senzilla i concisa els aspectes bàsics indicant qui és el responsable, quina és la finalitat i com exercir els seus drets.

Ho farem col·locant una breu clàusula a peu del formulari o, si tècnicament no és possible, la posarem a l'inici de la Política de Privacitat.

3. Llei per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris (RDL 1/2007); Llei sobre condicions generals de contractació (7/1998) i Llei de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSICE 34/2002)

Aspectes clau:

Si es realitza qualsevol tipus de comerç electrònic cal que hi hagi un contracte que estableixi clarament els termes de la transacció. A aquest contracte li diem Condicions generals de contractació i el seu contingut està regulat per llei i ha de ser clar i comprensible.

Com millor redactades estiguin les condicions de contractació menys problemes tindrem en cas d'incidència.

Mínimament han de contenir:

 • La identitat de l’empresari, inclòs el seu nom comercial, adreça completa, telèfon i correu electrònic. L'adreça per reclamacions si és una altra.
 • Les característiques principals dels béns o serveis.
 • El preu total dels béns o serveis, inclosos els impostos i totes les despeses addicionals (transport, gestió, etc.) Si el preu total no es pot calcular per endavant, cal indicar que pot ser necessari abonar aquestes despeses addicionals.
 • Els procediments de pagament, lliurament i execució, la data en què ens comprometem a lliurar els béns o a executar la prestació dels serveis.
 • Les condicions detallades per exercir el dret de desistiment, i un model de formulari per exercir-lo. Si no hi ha el dret o hi ha limitacions o excepcions també s'ha d'indicar.
 • Un recordatori de l’existència d'una garantia legal de conformitat per als béns.
 • El sistema de tractament i condicions de les reclamacions, devolucions i, si s’escau, del servei de postvenda i garanties comercials.
 • En la prestació de serveis, la durada del contracte, si hi ha durada mínima, si les pròrrogues són automàtiques i les condicions de resolució.
 • Quan sigui procedent, la possibilitat de recórrer a un mecanisme extrajudicial de reclamació i rescabalament a què estigui subjecte l'empresari i els mètodes per accedir a la mateixa.

 4. Finalment

 • No s'han d'enfocar com un simple tràmit o una imposició burocràtica, es tracta de defensar els drets dels usuaris i els del titular de la pàgina. Uns textos legals ben fets li poden estalviar molts problemes i diners.
 • No s'han de copiar els avisos d'una altra pàgina, a part de vulnerar la propietat intel·lectual de tercers, no tenen perquè ser els que necessita la seva pàgina.
 • Consulti amb el seu assessor legal o poseu-vos en contacte amb Lant Advocats.

La credibilitat i la confiança són fonamentals en el món online i una pàgina web que no garanteixi els drets dels seus usuaris no les genera. Per això, és molt important parar atenció als aspectes legals de la pàgina web, sobretot si es realitza comerç online.
Detallem a continuació quines són les normes i els requisits.

Últimes entrades

crossmenu