20 ANIVERSARI DE LANT ADVOCATS

Aquest any 2020 Lant Advocats complirà 20 anys. Vam ser un despatx pioner en el dret de les noves tecnologies i protecció de dades el que ens fa un dels majors experts de mercat.

Clients

Des dels nostres inicis hem prestat serveis a més de 15.000 clients, des d’autònoms a grans multinacionals, donant solucions adequades a les necessitats de cadascú.

En l'actualitat prestem serveis a una cartera de més de 8.000 clients i procurem que cada un se senti com si fos el nostre únic client.

Solucions informàtiques

Al llarg d'aquests anys hem desenvolupat diferents solucions informàtiques pròpies amb les que gestionem les dades personals, els sistemes de compliance i la formació dels nostres clients. També hem creat una nova App per obtenir autoritzacions per a la gestió de dades (e-Lant).

La nostra plataforma per a la gestió de l'RGPD s'usa ja en 5 estats de la Unió Europea donant resposta als nostres clients multinacionals.

Assegurança de protecció de dades

Fruit del nostre acord amb l'asseguradora AIG comptem amb una pòlissa d'assegurança de protecció de dades en la qual hem inclòs a més de 6.000 dels nostres clients que, d'aquesta manera, estan assegurats contra sancions de protecció de dades.

Equip jurídic

Només un advocat especialista atén als nostres clients de protecció de dades. Comptem amb un equip de 7 advocats experts que sumen una experiència de desenes d'anys i que donen resposta immediata a qualsevol petició dels nostres clients.

Serveis de Compliance

Al desembre de 2010 es va introduir en la legislació espanyola la responsabilitat penal de les empreses. Lant Advocats des de 2011 s'implanta Programes de Compliment Normatiu.

Prestem serveis d'externalització del responsable de compliment per al que ens recolzem en la nostra plataforma de gestió de compliance. Una aplicació informàtica pròpia que constitueix un complet sistema de gestió.

Aquest any 2020 Lant Advocats complirà 20 anys. Vam ser un despatx pioner en el dret de les noves tecnologies i protecció de dades el que ens fa un dels majors experts de mercat.

Últimes entrades

crossmenu