Aquesta web utilitza cookies tècniques, de personalització i anàlisi, pròpies i de tercers, per anònimament facilitar-li la navegació i analitzar estadístiques de l'ús de la web. Considerem que si continua navegant, accepta el seu ús. Obtenir més informació Acceptar

Avís legal web: els aspectes legals de les pàgines web

Les pàgines web d'accés públic de titulars residents a Espanya o a la Unió Europea que prestin els seus serveis a ciutadans espanyols, estan regulades per la Llei de Serveis de la Societat de la Informació (LSSI).

Avís legal web

Quines obligacions imposa?

 • Identificar al titular de la pàgina. Ha de constar:
  • Nom o raó social
  • Adreça física
  • CIF
  • Dades de Registre Mercantil si és una Societat Mercantil o altres registres, si s’escau.
  • Per a les professions regulades: Títol, Lloc d'expedició, Dades de Col·legiat.
 • Dades que permetin la comunicació directa. Com a mínim i obligatòriament una adreça de correu electrònic.
 • Quan s'informi de preus, encara que no es realitzi venda a través de la web, s'haurà d'indicar si inclouen o no els impostos aplicables i les despeses de transport.
 • Quan s'utilitzin cookies analítiques i/o publicitàries s'haurà d'obtenir el consentiment previ i haver informat sobre la seva utilització.
 • Estableix normes per a la contractació per via electrònica.

Com complim?

Per complir aquestes obligacions s'han d'incloure totes les dades a la pròpia pàgina web. La manera més senzilla és redactar uns Avisos Legals que estiguin permanentment accessibles a través d'un link al peu de cada pàgina.

Respecte a les cookies, si utilitzem anàlisi de navegació tipus Google Analytics o utilitzem cookies publicitàries per personalitzar anuncis, és obligatori que la primera vegada que l'usuari entri a la pàgina se li mostri un avís informant-li i sol·licitant el seu consentiment. Normalment, s’acostuma a posar a l'avís dient que si es continua navegant s'entén que es dóna el consentiment, encara que també es pot posar un botó d’ “acceptar”. Important: segons la llei no es podrien instal·lar les cookies fins a haver obtingut el consentiment. Si s'obté mitjançant un botó, aquest és el moment; però si el consentiment és tàcit hauríem d'esperar un temps prudencial per instal·lar-les entenent que si no ha abandonat la pàgina ja consent.

Això és tot?

Doncs no. Atès que la LSSI obliga al fet que existeixi un canal de comunicació directa de com a mínim un correu electrònic i, que a través d'ell, o fins i tot en la pròpia adreça del correu electrònic, poden comunicar-nos dades personals, per la Llei de Protecció de Dades estem obligats a informar sobre la destinació de les dades i com exercir els nostres drets.

Això ens obliga a posar una clàusula, que normalment es diu Política de Privadesa, que es pot incloure en els avisos legals, encara que el més recomanable és posar un document independent i, si tenim un formulari de contacte, que donin la seva conformitat abans d'enviar dades.

Recomanació. Si fa acceptar la Política de Privadesa, és un bon moment per sol·licitar l’autorització per enviar publicitat per correu electrònic, ja que la LSSI també prohibeix enviar publicitat per mitjans electrònics sense consentiment previ.

Què no s'ha de fer?

Entrar a una altra pàgina web i copiar els avisos legals.

A part de que és il·legal, ja que estem copiant propietat intel·lectual que no ens pertany, els avisos d'una altra pàgina no tenen perquè adaptar-se a les nostres necessitats i, amb tota seguretat, copiarem clàusules que poden arribar fins i tot a ser contraproduents. Sempre és millor sol·licitar consell a un expert.

Quines altres accions són recomanables?

Els Avisos Legals són el lloc idoni per establir certes normes d'ús de la pàgina web i per prohibir accions no desitjables i nocives.

També són un bon lloc per protegir la propietat intel·lectual de la web i per establir responsabilitats i, al temps, exonerar-nos d'aquelles responsabilitats que no ens corresponen com, per exemple, dels continguts d'altres pàgines a les quals puguem enllaçar des de la nostra.

Què més necessito si faig comerç electrònic?

La LSSI estableix certes condicions per a la contractació per via electrònica però si fa venda al públic a través de la web haurà de complir també amb la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris.

Quan un client compra a través de la web és obligatori, abans de la compra, informar-li d'una sèrie d'aspectes relatius a la mateixa que detallen aquestes dues lleis. Per a això és necessari redactar unes Condicions Generals de Contractació que són el contracte virtual que haurà d'acceptar el client abans de comprar.

UP