Serveis de prevenció de blanqueig de capitals

Què és la prevenció del blanqueig de capitals?

Alguns sectors del nostre sistema econòmic poden ser utilitzats per blanquejar capitals. Aquests poden procedir tant d’activitats il·legals com d’activitats legals però ocultes al fisc.

Per evitar-ho, la Llei de prevenció del blanqueig de capitals (LPBC) ha classificat algunes activitats (els anomenats subjectes obligats) com a susceptibles de ser utilitzades pels “blanquejadors”, i els imposa certes obligacions, actuacions i procediments que han de complir per impedir-ho.

Aquestes obligacions varien molt en funció de les dimensions del subjecte obligat, per la qual cosa és important que la implantació de les mesures s’ajusti a les necessitats de l’empresa.

És important que la implantació de les mesures s'ajusti a les necessitats de l'empresa.

Solucions Lant per prevenir el blanqueig de capitals

A Lant Advocats tenimun equip d’experts reconeguts pel SEPBLAC que, seguint la filosofia del despatx, han desenvolupat mètodes adequats a qualsevol subjecte obligat, independentment del sector i la mida.

Entenem molt bé la llei i com ha de complir-la per fer-hi l’adequació justa i dimensionada. Li proporcionem un manual de procediments clar i li donem indicacions precises de com ha d’actuar, i no permetem que una mala interpretació de la llei afecti el seu negoci.

Els nostres plans de formació continuada, per a les empreses obligades, es basen en cursos elaborats 100% internament i que cada any renovem incorporant-hi nous casos pràctics. Els cursos els impartim a través d’una plataforma de formació pròpia.

Solucions de prevenció de blanqueig de capitals

Serveis de prevenció de blanqueig

  • Adequació a la Llei de prevenció de blanqueig de capitals.
  • Servei d’auditoria (informe d’expert extern reconegut pel SEPBLAC).
  • Formació preceptiva del personal en àrees de risc a través de la nostra plataforma.
  • Tràmits, comunicacions i defensa davant el SEPBLAC.
Advocats prevenció blanquei de capitals